Idas Recensioner

MARKNADSFÖRING & WEBBUTVECKLING

Jag driver även Idas Recensioner, en recensionsblogg för att marknadsföra Sveriges förlag och alla deras fantastiska böcker!

DETALJER

Jag har allt ansvar över marknadsföringen, webbutvecklingen, den grafiska produktionen och all copywriting.